FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
शम्भु ठाकुर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन shambhu.thakur789@gmail.com 9854036581
राजकिशोर झा शाखा अधिकृत शिक्षा 9855040514
रबि बिक्रम साह स्वास्थ्य सह-संयोजक स्वास्थ्य 9844108120
मणि ठाकुर क.अ.अधिकृत प्राबिधिक 9825876881
राजिब कुमार झा सूचना प्रविधि अधिकृत I.T ito.pipramun@gmail.com 9816891401
राजेन्द्र राय स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य 9869998749
राजिब कुमार झा रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र ecoordinator.prm@gmail.com 9841093493
राम प्रबोध ठाकुर अधिकृत छैठाैं प्रसाशन 9844031133
गंगा कुमारी दास ना.सु dasganga222@gmail.com 9816804390
राम पुजन यादव कम्प्युटर अपरेटर जिन्शी y.rampujan@gmail.com 9808877832
राजु साह सुडी MIS Operator सामाजिक सुरक्षा सेवा इकाई rk4551085@gmail.com 9817845567
संजित यादव सव इन्जिनियर प्राबिधिक ydvsangt@gmail.com 9803664867
राम बाबु यादब सव इन्जिनियर प्राबिधिक rambabueg@gmail.com 9803033765
मो. नजामुद्दीन साफी ए.ओ. प्रसाशन 9844030275
राम कारण महरा फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा सेवा इकाई ramk86568@gmail.com 9814896566
बिद्या चौधरी खानेपानी तथा सरसफाई टेक्निसियन प्राबिधिक 9844116692
गणपति झा खरिदार प्रशासन
रचना झा सह-महिला बिकास निरिक्षक जेष्ठ नागरिक महिला तथा बालबालिका 9844276946
रमण कुमार राम उद्धम विकास सहजकर्ता
रुथ सुनार उद्धम विकास सहजकर्ता
राज किशोर मण्डल कार्यालय सहयोगी 9812051067
नबल ठाकुर कार्यालय सहयोगी 9812075848
गार्गी राय कार्यालय सहयोगी 9824885454