FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
सन्तोष कुमार मिश्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत cao@pipramun.gov.np 9854031165
राजकिशोर झा शाखा अधिकृत शिक्षा 9855040514
मणि ठाकुर क.अ.अधिकृत वडा सचिब -७ 9825876881
बिरेन्द्र राय स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य 9807604525
राजिब कुमार झा सूचना प्रविधि अधिकृत I.T ito.pipramun@gmail.com 9816891401
राम प्रबोध ठाकुर अधिकृत छैठाैं प्रसाशन 9844031133
बलिराम यादव इन्जिनियर प्राबिधिक baliramyadav485@gmail.com 9862593140
राजिब कुमार झा रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र ecoordinator.prm@gmail.com 9841093493
स्नेहा ठाकुर कृषि स्नातक कृषि snehathakur2052@gmail.com 9807665478
रंधिर कुमार यादव स्वास्थ्य सह-संयोजक स्वास्थ्य yadav.randhir21@gmail.com 9844026747
गंगा कुमारी दास ना.सु योजना dasganga222@gmail.com 9816804390
राजु साह सुडी MIS Operator सामाजिक सुरक्षा सेवा इकाई rk4551085@gmail.com 9817845567
राम पुजन यादव कम्प्युटर अपरेटर y.rampujan@gmail.com 9808877832
मनोज यादव सव इन्जिनियर प्राबिधिक manojyaadav5224@gmail.com 9817666146
प्रियंका पाण्डेय सव इन्जिनियर प्राबिधिक studentpriyanka71@gmail.com 9864033000
रोशन यादव सव इन्जिनियर प्राबिधिक 9819618552
शशि भुषण झा अमिन प्राबिधिक shashi6484@gmail.com 9819886484
अंश कुमार मण्डल सहायक कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन anshmandal2058@gmail.com 9819620180
बजरंगी कुमार पासवान सहायक कम्प्युटर अपरेटर bskumar00220@gmail.com 9807838300
गणित कुमार यादव सहायक कम्प्युटर अपरेटर 9844313712
मो. नजामुद्दीन साफी ए.ओ. प्रसाशन 9844030275
राम कारण महरा फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा सेवा इकाई ramk86568@gmail.com 9814896566
बिद्या चौधरी खानेपानी तथा सरसफाई टेक्निसियन प्राबिधिक 9844116692
गणपति झा खरिदार प्रशासन दर्ता 9804816865
रचना झा सह-महिला बिकास निरिक्षक जेष्ठ नागरिक महिला तथा बालबालिका 9844276946
जीवा कुमारी पासमान नायब प्राबिधिक सहायक कृषि jibapasman@gmail.com 9814683370
कन्हैया ठाकुर नायब प्राबिधिक सहायक पशु pipraveterinary@gmail.com 9844189836
रुथ सुनार उद्धम विकास सहजकर्ता MEDPA 9816216205
रमण कुमार राम उद्धम विकास सहजकर्ता MEDPA 9807673984
राज किशोर मण्डल कार्यालय सहयोगी 9812051067
नबल ठाकुर कार्यालय सहयोगी 9812075848
गार्गी राय कार्यालय सहयोगी 9824885454