FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ध्वनी प्रदुषण (नियमन तथा नियन्त्रण) ऐन, २०८० ८०/८१ 03/29/2024 - 14:33 PDF icon ध्वनी प्रदुषण (नियमन तथा नियन्त्रण) ऐन, २०८० राजपत्र.pdf
कन्टिन्जेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 03/14/2024 - 11:41 PDF icon कन्टिन्जेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० राजपत्र.pdf
बाल अधिकार प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ पहिलो संसोधन ,२०८० ८०/८१ 02/06/2024 - 13:13 PDF icon बाल अधिकार प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ पहिलो संसोधन ,२०८०.pdf
आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 02/06/2024 - 12:21 PDF icon आर्थिक ऐन २०८० राजपत्र (3).pdf
पिपरा जनता अस्पताल संचालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 12/03/2023 - 12:47 PDF icon पिपरा जनता अस्पताल संचालन कार्यविधि २०८० राजपत्र.pdf
बालबिबाह मुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यविधि २०८० ८०/८१ 11/28/2023 - 13:35 PDF icon बालबिबाह मुक्त क्षेत्र घोषणा २०८० राजपत्र.pdf
शिक्षा ऐन २०७९ पहिलो संशोधन २०८० ८०/८१ 10/01/2023 - 12:55 PDF icon शिक्षा ऐन पहिलो संसोधन २०८०.pdf
जेष्ठ नागरिक धार्मिक यात्रा संचालन कार्यविधि २०८० ७९-८० 06/20/2023 - 10:07 PDF icon जेष्ठ नागरिक धार्मिक यात्रा संचालन कार्यविधि २०८० .pdf
बालबालिका तथा समाबेसी शिक्षा सन्जाल गठन तथा परिचालन कार्यविधि ७९-८० 06/20/2023 - 10:06 PDF icon बालबालिका तथा समाबेसी शिक्षा सन्जाल गठन तथा परिचालन कार्यविधि .pdf
साझेदारी कार्यक्रम संचालन तथा व्यस्थापन ऐन २०७९ ७९-८० 10/17/2022 - 13:35 PDF icon साझेदारी कार्यक्रम संचालन तथा व्यस्थापन ऐन २०७९.pdf

Pages