FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पिपरा जनता अस्पताल संचालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 12/03/2023 - 12:47 PDF icon पिपरा जनता अस्पताल संचालन कार्यविधि २०८० राजपत्र.pdf
बालबिबाह मुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यविधि २०८० ८०/८१ 11/28/2023 - 13:35 PDF icon बालबिबाह मुक्त क्षेत्र घोषणा २०८० राजपत्र.pdf
शिक्षा ऐन २०७९ पहिलो संशोधन २०८० ८०/८१ 10/01/2023 - 12:55 PDF icon शिक्षा ऐन पहिलो संसोधन २०८०.pdf
जेष्ठ नागरिक धार्मिक यात्रा संचालन कार्यविधि २०८० ७९-८० 06/20/2023 - 10:07 PDF icon जेष्ठ नागरिक धार्मिक यात्रा संचालन कार्यविधि २०८० .pdf
बालबालिका तथा समाबेसी शिक्षा सन्जाल गठन तथा परिचालन कार्यविधि ७९-८० 06/20/2023 - 10:06 PDF icon बालबालिका तथा समाबेसी शिक्षा सन्जाल गठन तथा परिचालन कार्यविधि .pdf
साझेदारी कार्यक्रम संचालन तथा व्यस्थापन ऐन २०७९ ७९-८० 10/17/2022 - 13:35 PDF icon साझेदारी कार्यक्रम संचालन तथा व्यस्थापन ऐन २०७९.pdf
साझेदारी कार्यक्रम संचालन तथा ब्यस्थापन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 10/17/2022 - 13:33 PDF icon लागत साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९ राजपत्र.pdf
करार कर्मचारी व्यस्थापन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 09/25/2022 - 13:08 PDF icon करार कर्मचारी व्यस्थापन कार्यविधि २०७९ राजपत्र.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ ७९-८० 09/07/2022 - 16:18 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९ राजपत्र.pdf
जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र बितरण निर्देशिका ,२०७९ ७९-८० 08/05/2022 - 22:49 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र बितरण निर्देशिका २०७९.pdf

Pages