FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 01/10/2022 - 20:35 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७५.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ ७५/७६ 01/10/2022 - 20:33 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf
एफ एम रेडियो व्यस्थापन तथा संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 01/10/2022 - 20:31 PDF icon एफ एम रेडियो व्यस्थापन तथा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
घ बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 01/10/2022 - 20:30 PDF icon घ बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
स्थानीय श्रोत परिचालन तथा व्यस्थापन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 01/10/2022 - 20:29 PDF icon स्थानीय श्रोत परिचालन तथा व्यस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 01/10/2022 - 20:26 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४ ७४/७५ 01/10/2022 - 20:25 PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४.pdf
कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 01/10/2022 - 20:23 PDF icon कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
कार्य बिभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 01/10/2022 - 20:23 PDF icon कार्य बिभाजन नियमावली २०७४.pdf
कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 01/10/2022 - 20:22 PDF icon कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf

Pages