FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पोखरी जिर्नोधार सम्बन्धि ठेक्का

८०/८१ 04/07/2024 - 11:05

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ठेक्का नं. PRM/NCB/80/81/2

८०/८१ 04/01/2024 - 12:31

आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका औषधि खरिद सम्बन्धि सूचना

८०/८१ 03/05/2024 - 11:08 PDF icon Nagarik 21 Fagun.pdf

पिपरा हाटबजार ठेक्का सम्बन्धि सूचना

७९-८० 07/03/2023 - 16:15 PDF icon CamScanner 07-03-2023 13.17.pdf

स्थानीय तहमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रबाहिकरण रणनिति तर्जुमा गर्ने कार्यक्रमका लागि प्राबिधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब आवहान गरिएको बारे .

७९-८० 04/05/2023 - 12:37 PDF icon laingik (1).pdf

राजश्व सुधार योजना तयार गर्ने कार्यको लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आह्वान गरिएको बारे ।

७९-८० 04/05/2023 - 12:34 PDF icon Rajashwa sudhar.pdf

पोखरी ठेक्का सम्वन्धी सूचना

७९-८० 03/05/2023 - 13:53

फोहरमैला सरसफाई, संकलन तथा व्यस्थापन सम्बन्धि प्रस्तावना पेश गर्ने बारे सूचना

७९-८० 02/15/2023 - 08:42

पोखरी ठेक्का सम्बन्धि सूचना

७९-८० 02/05/2023 - 18:19

पिपरा जनता अस्पताल अगाडि रहेको पुरानो गा वि स भवन भत्काई लैजाने सम्वन्धी सूचना

७९-८० 02/01/2023 - 16:27

Pages