FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पोखरी ठेक्का सम्बन्धि सूचना

७९-८० 09/20/2022 - 16:19

Portable Mobile Toilet खरिद सम्बन्धि सूचना

७९-८० 07/23/2022 - 07:51

पिपरा हाट बजार ठेक्का समबन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

७९-८० 07/21/2022 - 15:43

पिपरा हाटबजार ठेक्का सम्बन्धि सूचना

७८/७९ 06/27/2022 - 16:18

Bid Invitation For Construction Work

७६/७७ 01/29/2020 - 10:25

पोशाक तथा झुल खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 11/05/2019 - 14:55 PDF icon New Doc 2019-11-05 14.31.11.pdf

सवारीसाधन खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 11/05/2019 - 14:47 PDF icon New Doc 2019-11-05 14.31.11_1.pdf

शिलबन्दी बोल पत्र सम्बन्धमा (रतौली)

७५/७६ 06/10/2019 - 16:35

लबकी पोखरी ठेक्का सम्बन्धमा

७५/७६ 08/27/2018 - 11:11 PDF icon Untitled.pdf

खुल्ला डाक ठेक्का सम्बन्धमा

७५/७६ 08/03/2018 - 12:55

Pages