FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पिपरा हाटबजार ठेक्का सम्बन्धि सूचना

७९-८० 07/03/2023 - 16:15 PDF icon CamScanner 07-03-2023 13.17.pdf

स्थानीय तहमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रबाहिकरण रणनिति तर्जुमा गर्ने कार्यक्रमका लागि प्राबिधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब आवहान गरिएको बारे .

७९-८० 04/05/2023 - 12:37 PDF icon laingik (1).pdf

राजश्व सुधार योजना तयार गर्ने कार्यको लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आह्वान गरिएको बारे ।

७९-८० 04/05/2023 - 12:34 PDF icon Rajashwa sudhar.pdf

पोखरी ठेक्का सम्वन्धी सूचना

७९-८० 03/05/2023 - 13:53

फोहरमैला सरसफाई, संकलन तथा व्यस्थापन सम्बन्धि प्रस्तावना पेश गर्ने बारे सूचना

७९-८० 02/15/2023 - 08:42

पोखरी ठेक्का सम्बन्धि सूचना

७९-८० 02/05/2023 - 18:19

पिपरा जनता अस्पताल अगाडि रहेको पुरानो गा वि स भवन भत्काई लैजाने सम्वन्धी सूचना

७९-८० 02/01/2023 - 16:27

INVITATION FOR BID (IFB)

७९-८० 01/06/2023 - 22:39

Notice for preparation of Digital village profile

७९-८० 12/22/2022 - 19:16

पुरानो भवन भत्काउने र रहेको अवशेषहरु समेत लिएर जाने बोल कबोल आवहान सम्बन्धि सूचना

७९-८० 11/07/2022 - 14:41

Pages