FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

पिपरा हाटबजार ठेक्का सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

स्थानीय तहमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रबाहिकरण रणनिति तर्जुमा गर्ने कार्यक्रमका लागि प्राबिधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब आवहान गरिएको बारे .

दस्तावेज: 

राजश्व सुधार योजना तयार गर्ने कार्यको लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आह्वान गरिएको बारे ।

दस्तावेज: