FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वघोषणा पत्र ८०/८१ 01/24/2024 - 22:41 PDF icon स्वधोषणा पत्र.pdf
भ्रमण प्रतिबेदन ८०/८१ 01/24/2024 - 22:40 PDF icon भ्रमण प्रतिबेदन .pdf
सबै तहका करार शिक्षक न्युक्तिको लागि दरखास्त फारम ७९-८० 05/25/2023 - 13:22 उपलब्ध छैन
कार्यसम्पादन मुल्यांकन फारम ७९-८० 10/20/2022 - 07:50 PDF icon कार्यसम्पादन मुल्यांकन फारम.pdf
लागत साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्न पेश गर्ने आशयपत्रको बिबरण ७९-८० 10/18/2022 - 19:47 PDF icon लागत साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्न पेश गर्ने आशयपत्रको बिबरण.pdf
करार सेवा दरखास्त फारम ७९-८० 08/04/2022 - 14:38 PDF icon CCI08172023.pdf
सम्बन्धविच्छेद दर्ता फारम ७५/७६ 08/17/2018 - 11:29 PDF icon सम्बन्धविच्छेद दर्ता फारम.pdf
विवाह दर्ता फारम ७५/७६ 08/17/2018 - 11:28 PDF icon विवाह दर्ता फारम.pdf
बसाईसराई दर्ता फारम ७५/७६ 08/17/2018 - 11:27 PDF icon बसाईसराई दर्ता फारम.pdf
मृत्यु दर्ता फारम ७५/७६ 08/17/2018 - 11:26 PDF icon मृत्यु दर्ता फारम.pdf

Pages