FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

कार्यालय बन्द रहने सम्वन्धमा

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरस कोमिड- १९ को संक्रमण बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा जनस्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी कोभिड १९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि जिल्लास्तरीय कोभिड- १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (DCCMC) OPS), महोत्तरीको मिति

परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना

प्रस्तुत विषयमा यस पिपरा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बाट मिति २०७७/०७/१८ गते करार सेवा सम्बन्धि पदपूर्तिका लागि प्रकाशित सूचना अनुसार मांग भएका देहाय बमोजिम पदकोलागि तपसिल बमोजिमको मिति, स्थान र समयमा परीक्षा संचालन हुने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ।

Pages