FAQs Complain Problems

तपाई यस कार्यालयको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ ?

राम्रो
63% (39 votes)
नराम्रो
37% (23 votes)
Total votes: 62