FAQs Complain Problems

तपाई यस कार्यालयको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ ?

राम्रो
61% (31 votes)
नराम्रो
39% (20 votes)
Total votes: 51