FAQs Complain Problems

समाचार

पिपरा पशु सेवा केन्द्रमा कृतिम गर्भधारण केन्द्र (AI Unit) स्थापना तथा संचालन हुने

 खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना कलप्टर इकाई पिपरा गाउँपालिकाको सहकार्यमा यस पिपरा गाउँपालिकामा पशुहरूको कृतिम गर्भाधानका लागी गर्भाधान केन्द्र (AI Unit) स्थापना तथा संचालन गर्ने निर्णय गरियो ।

आर्थिक वर्ष: